Bộ đo huyết áp xâm lấn dùng 1 lần

  • Theo dõi Huyết áp động mạch, phù hợp với người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.
  • Các thành phần cài đặt đơn giản.
  • Thiết kế thành phần dẫn dòng chảy tích hợp giúp đơn giản hoá việc làm đầy và ngăn tạo bọt khí.
  • Bộ phận xả kép với tốc độ dòng chảy 3cc/h hoặc 30cc/h
  • Đủ 1 nòng và 2 nòng