Burret set

Dây truyền dịch danh cho nhi khoa

Có bầu pha thuốc

Loại: 60 giọt/ml

Xuất xứ: Suru/Ấn Độ