Cảm biến SpO2 dùng 1 lần

  • Giảm thiểu rủi ro nhiễm khuẩn tại bệnh viện
  • Thiết kế đặc biệt dễ dàng sử dụng
  • Chất liệu dính 3M MicrofoamTM foam hoặc MedaplastTM fabric
  • Có đủ kích cỡ cho người lớn, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh