Dây truyền dịch cho hoá chất ung thư

Dây truyền dịch có bộ lọc 0.2 micron met trên dây dẫn

Chiều dài: 180 cm

Loại: 20 giọt/ml

Xuất xứ: Polymed/Ấn Độ