Dây truyền dịch với bộ điều chỉnh tốc độ

Dây truyền dịch dài 150-180cm

Tốc độ điều chỉnh: 5-300ml/h

Xuất xứ: Suru/Ấn độ