Kim luồn tĩnh mạch

  • Thiết kế đầu kim tuyệt vời, catheter mềm giúp truy cập mạch máu dễ dàng
  • Phần ống mở rộng có tính linh hoạt tốt đảm bảo tốc độ dòng chảy
  • Chất liệu TPU không chứa DEHP tương thích sinh học cao
  • Cấu tạo của kim giúp là giảm các rủi ro cho bệnh nhân và nhân viên y tế
  • Phần đầu kết nối có các lựa chọn: nắp thông thường, nắp heparin và đầu áp lực dương
  • Có đủ kích cỡ kim: 18G-26G